Lượt yêu thích

4

Mã tác phẩm dự thi

LCST143

Sản phẩm sử dụng

Tẩy Blond Stuidio+smartbond-chân 7.21-Thân&ngọn 12.11+7.12-light Carribean blue+clear

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST088

  432
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST119

  9
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST131

  13
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST093

  4323