Lượt yêu thích

4

Mã tác phẩm dự thi

LCST143

Sản phẩm sử dụng

Tẩy Blond Stuidio+smartbond-chân 7.21-Thân&ngọn 12.11+7.12-light Carribean blue+clear

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST135

  487
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST134

  54
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST095

  134
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST085

  2840