Lượt yêu thích

113

Mã tác phẩm dự thi

LCST139

Sản phẩm sử dụng

Inoa 8.8, Inoa 9.12, Oxy Inoa 20vol, Bột Nâng Sáng Blond Studio, Oxydant 20vol, Smartbond, c5.62

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST131

  13
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST102

  2154
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST129

  166
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST114

  113