Lượt yêu thích

113

Mã tác phẩm dự thi

LCST139

Sản phẩm sử dụng

Inoa 8.8, Inoa 9.12, Oxy Inoa 20vol, Bột Nâng Sáng Blond Studio, Oxydant 20vol, Smartbond, c5.62

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST083

  198
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST137

  11
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST088

  432
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST089

  211