Lượt yêu thích

487

Mã tác phẩm dự thi

LCST135

Sản phẩm sử dụng

Inoa 8.8, Inoa 9.12, Oxy Inoa 20vol, Bột Nâng Sáng Blond Studio, Oxydant 20vol, Smart Bond

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST100

  112
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST127

  229
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST132

  16
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST117

  138