Lượt yêu thích

311

Mã tác phẩm dự thi

LCST133

Sản phẩm sử dụng

P7.17 , 6.17 , 6.11 , 12.11 , mix violet , colorful blue , clear , blond studio , efasor , oxydant 9vol - 20vol - 30vol - 40vol , smartbond , vitamino color

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST139

  113
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST085

  2840
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST140

  293
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST115

  228