Lượt yêu thích

311

Mã tác phẩm dự thi

LCST133

Sản phẩm sử dụng

P7.17 , 6.17 , 6.11 , 12.11 , mix violet , colorful blue , clear , blond studio , efasor , oxydant 9vol - 20vol - 30vol - 40vol , smartbond , vitamino color

các tác phẩm dự thi khác

 • Mã tác phẩm dự thi: LCST128

  596
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST093

  4323
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST089

  211
 • Mã tác phẩm dự thi: LCST110

  329